Saavutettavuusdirektiivi?

“EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita. Suomessa direktiiviä toteuttaa kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Tätä varten on annettu hallituksen esitys (HE 60/2018).  Eduskunta hyväksyi lakiesityksen hieman muokatun sisällön täysistunnossa 12.2.2019. Lakisäädökset hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti.”  Laki digitaalisten palveluiden tuottamisesta astui voimaan 1.4.2019 ja koskee yllättävän suurta määrää Lue lisää…