EU:n saavutettavuusdirektiivi tukee tavoitetta siitä, että jokainen eurooppalainen voi olla osa digitaalista taloutta ja yhteisöä. Direktiiviin perustuva lainsäädäntö digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019 ja takaraja saavutettavuusvaatimusten porrastetulle soveltamiselle oli 23.9.2020. 

Direktiivin tulkinta on ollut monimuotoista ja sen toteuttaminen haastavaa. Tällä hetkellä moni toimija painii sen kanssa, kuinka verkkosivustosta saadaan kaikille helposti lähestyttävä, mutta silti visuaalisesti näyttävä. Myös työn määrä asian suhteen saattaa hirvittää.

Mitä direktiivi tarkoittaa käytännössä?

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Verkkopalvelujen saavutettavuus EU:n saavutettavuusdirektiivin ja sitä toteuttavan lain myötä koskee koko julkista sektoria. Laki velvoittaa käytännössä kaikkia julkisia toimijoita toteuttamaan verkkopalvelut ns. WCAG-kriteeristön mukaisesti siirtymäaikojen puitteissa. Kaikkia vanhoja sisältöjä ei tarvitse välttämättä muuntaa tai toimittaa uusiksi, vaan joissakin tapauksissa pienilläkin muutoksilla saadaan isoja saavutettavuusetuja aikaan. Joidenkin toimijoiden kohdalla tämä on hyvä hetki miettiä samalla myös esim. visuaalisen ilmeen sekä verkkosivujen uudistamista.

Ketä tällainen direktiivi koskee?

  • kunnat, kuntien organisaatiot, kunnalliset liikelaitokset ja kuntayhtymät
  • valtiolliset liikelaitokset, kuten Senaatti-kiinteistöt
  • organisaatiot, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää (lailla tai lain nojalla annettua tehtävää); esimerkiksi yksityiset hoitolaitokset, joille on annettu tehtäväksi hoitaa julkisia hallintotehtäviä
  • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset
  • julkisoikeudelliset yhdistykset, kun ne hoitavat julkista hallintotehtävää; esimerkiksi riistanhoitoyhdistykset ja kauppakamarit
  • valtion virastot
  • ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Voit tutustua tarkemmin direktiiviin Aluehallintoviraston sivuilla: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Tilanteen hahmottamisessa on hyvä lähteä liikenteeseen saavutettavuuden tarkistamisesta ja tarjolla olevien digipalveluiden kartoittamisesta.

Mediamies tarjoaa tähän tilanteeseen edullista ja nopeastikin toteuttavaa ratkaisua, jolla pääset asiassa eteenpäin. Kysy lisää aiheesta: lasse.eskola@mediamies.fi / p. 0440509124

Kategoriat: blogi