“EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita. Suomessa direktiiviä toteuttaa kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Tätä varten on annettu hallituksen esitys (HE 60/2018).  Eduskunta hyväksyi lakiesityksen hieman muokatun sisällön täysistunnossa 12.2.2019. Lakisäädökset hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti.” 

Laki digitaalisten palveluiden tuottamisesta astui voimaan 1.4.2019 ja koskee yllättävän suurta määrää erilaisia toimijoita. Lain vaatimukset eivät tule kerralla voimaan, vaan niillä on siirtymäajat. Jo nyt lakia koskevien toimijoiden on hyvä tietää, mihin suuntaan verkkopalveluita kannattaa kehittää ja minkälaisiin sisällöllisiin ratkaisuihin on tärkeää kiinnittää jatkossa huomiota. Myös muutostöihin ja tarvittaviin korjauksiin kannattaa ryhtyä mahdollisimman pikaisesti. Direktiivin mukaan 23.9.2018 jälkeen julkaistujen julkisen sektorin verkkosivustojen tulisi noudattaa saavutettavuusdirektiiviä.  Keski-Suomen Mediamies auttaa ja konsultoi sisältöasioissa, direktiivin tulkinnassa sekä toteuttaa verkkosivuja ja sisältöjä tarvittaessa direktiiviä vastaavassa muodossa.

Mitä direktiivi tarkoittaa käytännössä?

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Verkkopalvelujen saavutettavuus tulee EU:n saavutettavuusdirektiivin ja sitä toteuttavan lain myötä koskemaan koko julkista sektoria. Laki tulee käytännössä velvoittamaan kaikkia julkisia toimijoita toteuttamaan verkkopalvelut ns. WCAG-kriteeristön mukaisesti siirtymäaikojen puitteissa. Kaikkia vanhoja sisältöjä ei tarvitse välttämättä muuntaa tai toimittaa uusiksi, vaan joissakin tapauksissa pienilläkin muutoksilla saadaan isoja saavutettavuusetuja aikaan. Joidenkin toimijoiden kohdalla tämä on hyvä hetki miettiä samalla myös esim. visuaalisen ilmeen sekä verkkosivujen uudistamista.

Ketä tällainen direktiivi koskee?

  • kunnat, kuntien organisaatiot, kunnalliset liikelaitokset ja kuntayhtymät
  • valtiolliset liikelaitokset, kuten Senaatti-kiinteistöt
  • organisaatiot, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää (lailla tai lain nojalla annettua tehtävää); esimerkiksi yksityiset hoitolaitokset, joille on annettu tehtäväksi hoitaa julkisia hallintotehtäviä
  • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset
  • julkisoikeudelliset yhdistykset, kun ne hoitavat julkista hallintotehtävää; esimerkiksi riistanhoitoyhdistykset ja kauppakamarit
  • valtion virastot
  • ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Voit tutustua tarkemmin direktiiviin Aluehallintoviraston sivuilla: https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus

Kaiken kaikkiaan tuleva muutos näkyy monen eri toimijan verkkopalveluissa. Tilanteen hahmottamisessa on hyvä lähteä liikenteeseen saavutettavuuden tarkistamisesta ja tarjolla olevien digipalveluiden kartoittamisessa.

Kysy lisää aiheesta: lasse.eskola@mediamies.fi / p. 0440509124

Kategoriat: blogi